top of page

BRYSTLØFT / BRYSTOPPSTRAMMING

Bryster med lavtsittende brystvorter kan ikke behandles med innleggelse av brystproteser (se brystforstørrelse), da det bare vil gi større fylde på brystet, uten å løfte brystvortene opp. Det vil med andre ord bare øke volumet på brystet uten å gi brystet bedre form. Er avstanden fra halsgropen til brystvorten mer enn 23-24 cm (avhengig av egen høyde) slik at brystvorten ligger i nivå med eller under furen under brystet, må brystvorten flyttes oppover og brystet strammes opp for at det skal bli et tilfredsstillende resultat. Dette kalles brystplastikk.


Brystplastikk medfører lange arr – arr rundt brystvorten, i brystets midtlinje under brystet og ofte under hele brystet. Dette er en klassisk tilgang med såkalt invertert ”T” eller ”ankersnitt”. Disse arrene behøver ikke å bli påfallende synlige, men på grunn av stramming og tyngde fra det løftede brystet, foreligger risiko for noe bredere arr.
Når avstanden fra halsgropen til brystvorten er noe kortere og hudoverskuddet i brystene noe mindre kan det være aktuelt med en vertikal teknikk som innebærer snittføring rundt brystvorten og i brystets midtlinje under brystet.


I tilfelle at brystvorten skal løftes med bare noen få centimeter kan dette gjøres gjennom et snitt som går bare rundt brystvorten på grensen mellom den brune delen og vanlig hud. Dette kalles periareolær teknikk. Denne teknikken kan resultere i et noe flatformet bryst og utføres derfor oftest i kombinasjon med brystimplantater, det vil si brystløft og brystforstørrelse i samme seanse.


Brystene virker som regel fastere og mer fyldige i øvre del ovenfor brystvorten like etter operasjonen. I løpet av 3-6 måneder etter operasjonen vil brystene mykne og synke noe ned igjen, slik at fyldigheten ovenfor brystvorten ikke blir så tydelig som den var umiddelbart etter operasjonen.

I tilfelle at en har for lite volum i brystene, kan det være aktuelt å kombinere brystløft med brystforstørrelse med silikonimplantat (se egen informasjon om brystforstørrelse) eller med eget fettvev (se egen informasjon om brystforstørrelse med fettvev).  I så fall er det tilrådelig å anvende implantat av moderat størrelse. Det kan i enkelte tilfeller gjøres samtidig, men det kan vise seg nødvendig å gjøre dette i 2 seanser/omganger, spesialt i tilfelle at man ønsker vesentlig større volum.

Forberedelse:

Man må ikke ha andre akutte sykdommer før operasjonen. Diverse kroniske sykdommer er det nødvendig å opplyse om da disse kan medføre økt operasjonsrisiko. Spør din lege om bruk av medisiner før operasjonen dersom du er usikker.

All kirurgi utføres ved vår klinikk på dagbasis, som betyr at man reiser 1-2 timer etter operasjon. Man må ha hjelp til hjemreisen og ha en person tilgjengelig døgnet rundt de første par dagene. Røyking må opphøre 4 uker før operasjonen, og man bør avstå fra røyking minst 2 uker etter operasjonen.

I tilfelle at man skal opereres i narkose (intravenøs sedasjon) må man være fastende i minst 4 timer før operasjonen. Når man skal opereres tidlig, f. ex. fra kl. 08, skal man være fastende etter midnatt. Det er imidlertid tilrådelig å spise en lett frokost ved en senere oppstart (frokost før kl. 08:00 i tilfelle operasjon fra kl. 12), slik at blodsukkerverdien ikke blir for lav.

På operasjonsdagen møter pasienten fastende med passende sports-BH til bruk etter operasjonen.

Operasjonen:

Utføres som regel i en type narkose (intravenøs sedasjon) med lokalbedøvelse i tillegg, men kan i enkelte tilfeller ved pasientens ønske utføres bare i lokalbedøvelse. Operasjonen tar ca. 2.5 - 3 timer og i etterkant blir pasienten liggende inntil hun er våken nok for hjemreise.


Etter operasjonen​:

​Man bruker vanligvis sting som løser seg opp slik at det ikke er noen sting å fjerne. Ved sjeldne anledninger pleier man å legge inn en dren (tynne plastrør som skal suge ut blod fra såret). Disse fjernes vanligvis etter 1-3 dager, avhengig av mengden blod som kommer ut.


Det er vanlig å foreta en kontroll først 4-5 dager etter operasjonen for å fjerne bandasjen og gi instrukser angående videre behandling.

PRIS BRYSTLØFT:
bottom of page