top of page

PRISLISTE

Alle priser er veiledende. Endelig pris på behandlingene våre fås etter konsultasjon med legen. Prisene for de kirurgiske behandlingene ved vår klinikk inkluderer operasjon, oppfølging og etterkontroll. 

Behandlingene betales på operasjonsdagen via klinikkens bankterminal. Ved nettbankoverføring, må betalingen være på klinikkens konto senest innen operasjonsdagen.

Vi tar forbehold om prisendringer.

 

Alle priser er i NOK inkl. mva.

Om fritak for merverdiavgift, les her

​Om avbestilling: Manglende oppmøte eller avbestilling senere enn 24 timer før oppsatt kontrolltime belastes kr. 250. Manglende oppmøte eller avbestilling senere enn 24 timer før konsultasjon belastes etter den til enhver tid gjeldende pris. Porsgrunn Plastikkirurgi forbeholder seg retten til å få dekket kostnader knyttet til operasjonsutgifter ved forsinket avbestilling (senere enn 7 arbeidsdager), avgrenset oppad til 50 % av operasjonens samlede kostnad.  Ved fremleggelse av gyldig legeerklæring vil det ikke påløpe kostnader.

bottom of page