top of page
Fritak for merverdiavgift

FRITAK FOR MERVERDIAVGIFT

Visste du at plastikkirurgiske inngrep kan være momsfrie?

Fra 1. januar 2021 skal det beregnes 25% merverdiavgift (forkortet mva.) på kosmetisk kirurgi og kosmetiske behandlinger.

Dersom tjenesten du mottar hos Porsgrunn Plastikkirurgi er medisinsk begrunnet, dvs. dersom det er en tjeneste som hadde vært dekket helt eller delvis av det offentlige helsetilbudet, så slipper du å betale merverdiavgift dersom du gjennomfører inngrepet hos oss.

Alle våre behandlinger er i utgangspunktet avgiftspliktige og alle prisene hos oss er inkludert merverdiavgift på 25%. Dersom du blir vurdert til å kvalifisere for et medisinsk begrunnet inngrep, vil det trekkes merverdiavgift av den vanlige prisen. Du som pasient vil da betale 25% mindre. 

Husk at det alltid vil være din lege som bestemmer om inngrepet er medisinsk begrunnet. Dette vil vurderes i hvert enkelttilfelle og det kan ikke gjøres en vurdering før du har vært til konsultasjon hos en lege ved Porsgrunn Plastikkirurgi. Fordi kosmetisk kirurgi er rettet mot friske personer vil det være opp til legen å bestemme om inngrepet er av en slik karakter at det ikke bare er et kosmetisk formål, men at pasienten har en medisinsk begrunnelse for operasjonen.

bottom of page