MEDARBEIDERE

Dr. Anadi Begic

spesialist i plastikkirurgi

Dr. Begic har over 30 års erfaring innen plastikkirurgi. Han er cand. med. fra Universitetet i Tuzla, Bosnia og Hercegovina. Begynte med kirurgi i 1985 og plastikkirurgi i 1988. Spesialist i plastikkirurgi siden 1992. Norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning fra 1997. Studieopphold i USA, Belgia, Tyskland, med flere. Han opptrer regelmessig som foredragsholder på nasjonale og internasjonale faglige møter.

Klinikksjef ved Universitetssykehuset i Sarajevo i krigsårene 1993-94. Assistentlege og konstituert overlege ved Universitetssykehuset i Tromsø 1994-96. Ansatt ved Sykehuset Telemark HF fra 1996, hvor han har vært med på oppbyggingen av avdelingen for plastikkirurgi.Dr. Begic har stor erfaring innen brystoperasjoner, ansiktsløft og bukplastikk blant annet. I det offentlige har han lang erfaring innenfor rekonstruktiv og estetisk brystkirurgi, ansiktskirurgi, sårbehandling, mikrokirurgi og håndkirurgi.

 

Bosatt i Porsgrunn.

Medlem i følgende foreninger:

Dr. Bård Nordang

spesialist i plastikkirurgi

Dr. Nordang er utdannet cand. med. ved Universitetet i Oslo. Han har erfaring innen plastikkirurgi ved Oslo Universitetssykehus Ullevål og Rikshospitalet, og er fungerende avdelingsleder på Plastikkirurgisk avdeling, Sykehuset Telemark HF.

 

Han har god erfaring innen brystkirurgi/-rekonstruksjon, ansiktskirurgi, generell plastikkirurgi og håndkirurgi. Ansatt ved Sykehuset Telemark siden 2003.

 

Dr. Nordang er fra Skien, med adresse i Langesund

Medlem i følgende foreninger:

Dr. Sturla Rising

spesialist i anestesiologi

Sturla Rising har erfaring som anestesilege siden 1977. Spesialist i anestesi og intensivmedisin fra 1983.  Han har arbeidet med anestesi på ulike sykehus i Norge som Sykehuset Telemark HF, Ullevål og Rikshospitalet nå OUS, og Sykehuset i Vestfold HF.

Videre har han også arbeidet for Norsk Luftambulanse. Gjennom sitt virke har han arbeidet med alle sider av anestesivirksomheten fra akuttmedisin, gjennom anestesivirksomhet, intensivmedisin og smertebehandling. Han har hatt stillinger som overlege, klinikksjef, sjeflege og medisinsk fagsjef. Gjennom 25 år drevet en deltids spesialistpraksis innen smertebehandling. I tillegg til legevirksomheten har han også tatt en mastergrad i helseinformatikk (Master Health informatics).

Dr. Hilde Høimyr

spesialist i plastikkirurgi

Cand. med. fra Universitetet i Århus, Danmark 2007. Ansatt som lege i spesialisering i plastikkirurgi på Sykehuset Telemark siden 2012. Fullført spesialisering i 2016. Erfaring i generell kirurgi fra Bærum sykehus og 4 års erfaring i plastikkirurgi fra Sykehuset Telemark og Aalborg Sykehus i Danmark. 

Ulrikke Tveiten

helsesekretær

Ulrikke har lang erfaring innen helse- og omsorgsfaget hvor hun har jobbet som pleiemedarbeider i om lag 9 år. Hun har også jobbet som frilansfotograf. Ulrikke er oppvokst i Skien, men er bosatt på en liten gård i Opdalen i Siljan.

Inger Helene Bjørkholt

kosmetisk sykepleier

Inger Helene ble utdannet sykepleier i 2016.

Hun har erfaring fra hjemmesykepleien i Oslo og i Porsgrunn, og har i tillegg jobbet på infeksjonsavdelingen ved Sykehuset Telemark.
Hun er også utdannet kosmetisk dermatologisk sykepleier fra Senzie Akademiet ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Karina Andreassen

operasjonssykepleier

Gunhild Grønli

operasjonssykepleier

Liv Stokka

operasjonssykepleier

Utdannet sykepleier i 1973.

Erfaring fra medisinsk og kirurgisk avdeling. Spesialsykepleier i operasjon, med allsidig erfaring fra operasjonsavdelingen ved Sykehuset Telemark HF.

Odd Kåre Skaug

anestesisykepleier

Please reload

Våre plastikkirurger er medlemmer av

Norsk plastikkirurgisk forening og

Den norske legeforening.

Kontaktskjema
  • Porsgrunn Plastikkirurgi på Facebook
  • Porsgrunn Plastikkirurgi på Insta
  • Porsgrunn Plastikkirurgi på YouTube

© 2013 - 2020 Porsgrunn Plastikkirurgi.