top of page

MEDARBEIDERE

PPK-9_R.jpg

Dr. Anadi Begic

Lege - spesialist i plastikkirurgi

Dr. Begic har over 30 års erfaring innen plastikkirurgi. Han er cand. med. fra Universitetet i Tuzla, Bosnia-Hercegovina. Begynte med kirurgi i 1985 og plastikkirurgi i 1988. Spesialist i plastikkirurgi siden 1992. Norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning fra 1997. Studieopphold i USA, Belgia, Tyskland, med flere. Han opptrer regelmessig som foredragsholder på nasjonale og internasjonale faglige møter.

Klinikksjef ved Universitetssykehuset i Sarajevo i krigsårene 1993-94. Assistentlege og konstituert overlege ved Universitetssykehuset i Tromsø 1994-96. Ansatt ved Sykehuset Telemark HF siden 1996, hvor han har vært med på oppbyggingen av avdelingen for plastikkirurgi og har fungert som avdelingsoverlege fra 1998 til 2005.Dr. Begic har stor erfaring innen brystoperasjoner, ansiktsløft og bukplastikk blant annet. I det offentlige har han lang erfaring innenfor rekonstruktiv og estetisk brystkirurgi, ansiktskirurgi, sårbehandling, mikrokirurgi og håndkirurgi. En pioner innenfor fettransplantasjon og rekonstruktiv mikrokirurgi i Norge.

Siden 2019 er dr. Begic komitémedlem for vitenskaps- og utdanningskomiteen i den internasjonale foreningen EASAPS.

 

Bosatt i Porsgrunn.

Medlem i følgende foreninger:

PPK-6_R.jpg

Dr. Tatjana Radovic

Lege - spesialist i plastikkirurgi

Dr. Radovic er utdannet cand.med. ved Universitetet i Beograd.

 

Hun har vært spesialist i plastikkirurgi siden 2007, med norsk autorisasjon fra 2013 og spesialistgodkjenning fra 2015.

 

Ansatt som overlege ved Sykehuset Telemark siden 2020. Dr. Radovic har god erfaring innen brystkirurgi/rekonstruksjon, ansiktskirurgi og generell kirurgi. Hun er godt faglig oppdatert og opptrer regelmessig på nasjonale og internasjonale faglige møter. Dr. Radovic har også mange års erfaring med sprøytebehandling som f.eks. fillere og muskelavslappende injeksjoner.

Bosatt i Skien og Oslo.

Rikard (1)_edited_edited.jpg

Dr. Rikard Dammen

Lege - spesialist i plastikkirurgi

Rikard Dammen studerte medisin ved NTNU i Trondheim. Han har et forskningsopphold bak seg ved Yale University i USA i 2011. Deretter tok han turnustjeneste ved Ullevål Sykehus i 2012-2013. Han har 2 års erfaring med gastrokirurgi fra Kongsvinger Sykehus og Sykehuset Telemark.


Hans utdannelse innen plastikkirurgi er fra Sykehuset Telemark og Rikshospitalet.
Til daglig arbeider han som overlege ved Sykehuset Telemark med spesiell interesse for brystkirurgi, håndkirurgi og behandling av føflekkreft.


Dr. Dammen er medlem  i Den norske legeforeningNorsk plastikkirurgisk foreningNorsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi (NFEP) og Norsk forening for håndkirurgi.


Han har 3 barn og er bosatt i Skien.

PPK-3.jpg

Dr. Sturla Rising

Lege - spesialist i anestesiologi

Sturla Rising har erfaring som anestesilege siden 1977. Spesialist i anestesi og intensivmedisin fra 1983.  Han har arbeidet med anestesi på ulike sykehus i Norge som Sykehuset Telemark HF, Ullevål og Rikshospitalet nå OUS, og Sykehuset i Vestfold HF.

Videre har han også arbeidet for Norsk Luftambulanse. Gjennom sitt virke har han arbeidet med alle sider av anestesivirksomheten fra akuttmedisin, gjennom anestesivirksomhet, intensivmedisin og smertebehandling. Han har hatt stillinger som overlege, klinikksjef, sjeflege og medisinsk fagsjef. Gjennom 25 år drevet en deltids spesialistpraksis innen smertebehandling. I tillegg til legevirksomheten har han også tatt en mastergrad i helseinformatikk (Master Health informatics).

PPK-8.jpg

Ulrikke Tveiten

Helsesekretær

Ulrikke har lang erfaring innen helse- og omsorgsfaget hvor hun har jobbet som pleiemedarbeider i om lag 9 år. Hun har også jobbet som frilansfotograf. Ulrikke er oppvokst i Skien og Siljan, og er nå bosatt på Gravli i Skien.

Marit_25.jpg

Marit Wathne Lilleaasen

Sykepleier

Marit ble utdannet sykepleier ved Universitetet i Agder i 2009. 

Før det var hun hjelpepleier fra 2002. 

Hun er erfaring fra hjemmesykepleie, sykehjem, og sykehus.

Blant annet har hun jobbet med nevrologi i 16 år ved Kysthospitalet i Stavern, 

og Sykehuset Telemark.

Marit studerer for tiden Kosmetisk dermatologisk sykepleie 

ved SenZie akademiet i Oslo.

PPK-1.jpg

Gunhild Grønli

Operasjonssykepleier

Operasjonsykepleier med lang erfaring som leder ved dagkirurgisk avdeling ved Sykehuset Telemark. Hun har mange spesialiteter, mest fra plastikkirurgisk avdeling. Gunhild er bosatt i Porsgrunn.

Bilde-22_r.jpg

Karina Andreassen

Operasjonssykepleier

Operasjons- og anestesisykepleier. Karina har jobbet på Sykehuset Telemark siden 2002 ved kirurgisk klinikk, akuttmottaket og nå ved operasjons- og anestesiavdelingen. Hun er opprinnelig fra Oslo, men bor i Skien.

PPK-4.jpg

Liv Stokka

Operasjonssykepleier

Liv ble utdannet sykepleier i  Trondheim i 1973 og videreutdannet operasjonssykepleier i Skien i 1994. Hun har lang og allsidig praksis fra operasjonsavdelingen ved Sykehuset Telemark. Liv er bosatt rett i nærheten av klinikken i Porsgrunn

PPK-5.jpg

Odd Kåre Skaug

Anestesisykepleier

-

Våre plastikkirurger er medlemmer av

Norsk plastikkirurgisk forening og

Den norske legeforening.

bottom of page