En travel oktober

Oppdatert: 3. des. 2019

Oktober har vært veldig travel! 🍁🍂

Dr. Begic har deltatt på mange faglige møter i Norge og i utlandet og fått faglig påfyll innenfor estetisk kirurgi av ansikt og hals, samt utvekslet sin verdifulle kunnskap med sine kolleger.Under EUSAPS* sitt møte i Brugge i Belgia, ble Dr. Begic valgt inn i foreningens forskningskomité, og kommer blant annet til å bidra til med utformingen av foreningens vitenskapelige program og utdanningen av nye plastikkirurger. Under NAAM**-møtet holdt Dr. Begic et foredrag om resultatene av sin studie innen brystrekonstruksjon. Der fikk han anledning til å dele sine funn med kollegaer fra Norge, USA samt resten av verden.


*EUSAPS: European Association of Societies of Aesthetic Plastic Surgery.


**NAAM: Norwegian-American Aesthetic Surgery Meeting

23 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle