top of page

PANNELØFT

Dype rynker i pannen kan alene virke skjemmende. Denne tilstanden i kombinasjon med sinnarynker og lavtsittende øyebryn kan gjøre at et ansikt ser trøtt og eldre ut.

 

Det finnes mer eller mindre omfattende inngrep som kan utbedre den hele øvre delen av ansiktet eller deler av det. Løfting av øyebryn bør ofte vurderes i forbindelse med behandling av øvre øyelokk. 

 

Klassisk panneløft:

 

Innebærer et såkalt bikoronalt snitt som begynner i hodebunnen, noen centimeter oppover øretoppen, går over hele hodebunnen fram til den andre siden av skallen, og ender på det tilsvarende punktet oppover det andre øret. Huden løftes frem og nedover mot øyebrynene, slik at hele huden i pannen blir løftet. Huden løsnes under øyebrynene, de små musklene oppover nesen kuttes, huden trekkes bakover, og 1-3 cm av hudoverskuddet fjernes.

Denne klassiske tilgangen skal være godt egnet for pasienter med mange vannrette pannerynker og som har kort panne.

Endoskopisk- eller panneløft med minimal tilgang:

Utføres med eller uten hjelp av kikkhullsutstyr. Instrumentene settes gjennom 3-4 cm store åpninger (3-5) i hodebunnen. Huden i pannen løftes frem og nedover mot øyebrynene. Huden løsnes under øyebrynene. De små musklene oppover nesen kuttes - huden dras bakover og festes mot hodebunnen i en høyere posisjon.

Løfting av ytre deler av øyebrynene:

 

Er ofte tilstrekkelig for noen kvinnelige pasienter og utføres i kombinasjon med øvre øyelokksplastikk. I tillegg til snittet i øyelokket i forbindelse med fjerning av overflødig hud, lager man et ca. 3 cm langt snitt i hodebunen oppover den ytre delen av øyebrynene. Hudområdet mellom de to snittene løftes og med en kraftig tråd plassert dypt under huden mellom øyebrynene og hodebunnen, løftes øyebrynene.

Denne operasjonen kan utføres i lokalbedøvelse alene eller i kombinasjon med intravenøs sedasjon.

Temporalisløft er en modifikasjon av denne metoden og utføres gjennom et 4-5 cm langt snitt i hodebunnen med effekt på den ytre delen av øyebrynene og tinningen.

 

Transpalpebralt øyebrynsløft:

 

Kan utføres hos enkelte pasienter og innebærer oppløfting av den ytre delen av øyebrynet i forbindelse med øvre øyelokksplastikk. Huden under øyebrynet og noen centimeter oppover denne løftes gjennom snitt i øyelokket og med 1-2 sting festes i en høyere posisjon. Denne metoden er enklest med har samtidig begrensede muligheter og kan løfte øyebrynet med bare 0.5 - 1 cm.

Denne operasjonen er relativt enkelt å utføre i lokalbedøvelse men intravenøs sedasjon kan brukes i tillegg.

Forberedelser hjemme:

Man må ikke ha andre akutte sykdommer før operasjonen. Diverse kroniske sykdommer er det nødvendig å opplyse om da disse kan medføre økt operasjonsrisiko. Spør din lege om bruk av medisiner før operasjonen dersom du er usikker.

All kirurgi utføres ved vår klinikk på dagbasis, som betyr at man reiser 1-2 timer etter operasjon. Man må ha hjelp til hjemreisen og ha en person tilgjengelig døgnet rundt de første par dagene. Røyking må opphøre 4 uker før operasjonen, og man bør avstå fra røyking minst 2 uker etter operasjonen.

I tilfelle at man skal opereres i narkose (intravenøs sedasjon) må man være fastende i minst 4 timer før operasjonen. Når man skal opereres tidlig, f. ex. fra kl. 08, skal man være fastende etter midnatt. Det er imidlertid tilrådelig å spise en lett frokost ved en senere oppstart (frokost før kl. 08:00 i tilfelle operasjon fra kl. 12), slik at blodsukkerverdien ikke blir for lav.

Etter operasjonen:

Den første kvelden/natten er det viktig å sove på ryggen med hodet hevet høyt. Etter en uke fjernes det utvendige sting.

Komplikasjoner:


Blødning: Småblødninger er vanlige og gir blåmerker, men det er meget sjeldent man må re-opereres på grunn av blødninger.

Infeksjon: Forekommer meget sjeldent da huden i ansiktet har god blodsirkulasjon.                                                                                           

Nerveskade: Forekommer heldigvis meget sjeldent og er i de aller fleste tilfellene forbigående.

PRIS PANNELØFT:
bottom of page