top of page

ØYELOKK

Et overskudd av hud i øvre øyelokk kan gi ansiktet et trøtt utrykk og kan medføre fysiske hinder for synet. I sistnevnte tilfelle kan det være aktuelt å utføre en operasjon i offentlig regi. En ren kosmetisk plage kvalifiserer ikke for behandling ved statlige institusjoner. Poser under øynene er som regel kun av kosmetisk art og kvalifiser nesten aldri for behandling ved offentlige sykehus. Våre leger er eksperter på dette området innen privat helsesektor.

Dersom våre leger stadfester at ditt tilfelle har en medisinsk indikasjon, vil merverdiavgiften (mva) bli fratrukket i prisen.

Forberedelser hjemme:

 

Pasienten kan ikke ha andre akutte sykdommer før operasjonen.

 

Diverse kroniske sykdommer er det nødvendig å opplyse kirurgen om da disse kan medføre en økt operasjonsrisiko.

 

Spør din lege om bruk av medisiner før operasjonen dersom du er usikker.

 

All kirurgi utføres ved vår klinikk på dagbasis, som betyr at man reiser hjem 1-2 timer etter operasjonen. Man må ha hjelp til hjemreise og ha en person tilgjengelig døgnet rundt de første par dagene. Røyking bør opphøre 4 uker før operasjonen, og man bør avstå fra røyking minst 2 uker etter operasjonen. Inntak av alkohol bør man unngå dagen før operasjon.

 

I tilfelle at man skal opereres i narkose (intravenøs sedasjon) må man være fastende i minst 4 timer før operasjonen. Når man skal opereres tidlig, f.eks. fra kl.08, skal man være fastende etter midnatt. Det er imidlertid tilrådelig å spise en lett frokost ved en senere oppstart (frokost før kl.08.00 i tilfelle operasjon fra kl.12), slik at blodsukkerverdien ikke blir for lav.

Operasjon av øyelokk utføres oftest i lokalbedøvelse, men kombinert operasjon av øvre og nedre øyelokk kan gjerne utføres i kombinasjon av lokalbedøvelse og sedasjon.

Øvre øyelokk

 

Huden åpnes ved å fjerne en modifisert hudellipse 6-8 mm oppover øyelokkskanten. Deretter fjerner man gjerne en smal muskelstripe og presser deretter fra underlaget en liten mengde fettev som fjernes. Etter omhyggelig blødningskontroll syes huden med en tynn tråd som begynner i den ene sårenden og ender i den andre. Såret dekkes med et tynt lag øyesalve. Det legges ikke noen bandasje over.

Operasjonen tar 45-60 min.

 

Nedre øyelokk

 

 

Dette er et noe mer komplisert inngrep. Huden åpnes med et buet snitt som legges 1 mm under øyelokkskanten og ender 0.5-1 cm utenfor øyet. Huden løftes og muskellaget fremvises. Dette laget åpnes og noen ganger presses og fjernes en liten mengde fettvev ut. Muskellaget strammes utover. I enkelte tilfeller løftes og flyttes en liten muskelstripe oppover gjennom en liten tunnel under huden og festes dypt mot benet under øvre øyelokk. Deretter fjernes det en smal hudstripe og huden syes delvis på samme måte som i øvre øyelokk, men også med noen enkeltstående sting. Såret dekkes med et tynt lag øyesalve. Det legges ikke noen bandasje over.

Operasjonen tar 60-90 min.

 

 

I tilfelle behov kan det være aktuelt å operere øvre og nedre øyelokk i samme inngrep. Dersom øyebrynene ligger altfor lavt og altfor nært øyelokket, kan det være aktuelt med et øyebrynsløft i samme seanse som øvre øyelokk. Fjerning av huden i øvre øyelokk gir en gunstig tilgang til øyebrynene.

Etter operasjonen:

 

Man skal ligge og hvile i ca. 1 time etter avsluttet inngrep. Man får kalde omslag og ispakninger. Deretter kan man bli kjørt hjem og fortsetter med kalde omslag i 15-20 minutter av gangen, hver 3. time eller 5-6 ganger daglig. Dette skal man fortsette med i minst 2-3 dager for å redusere hevelsen og blodmerkene. Det er videre viktig å ligge på ryggen med hodet litt høyere, og unngå fremoverbøyninger og tunge løft.

Alle får hevelse både over og under øynene. Hevelsen er mest uttalt dagen etter operasjonen. Denne bedrer seg raskt i løpet av 3-4 dager og er stort sett borte i løpet av 14 dager. Alle får blåmerker. Disse forsvinner i løpet av 10-14 dager. Noen kan få ujevnheter i arrene. Disse forsvinner vanligvis i løpet av 2-3 måneder. Stingene fjernes ved kontroll etter 6-7 dager.

 

Komplikasjoner:

 

Etterblødninger forekommer, men svært sjeldent, og retter seg vanligvis etter litt lengre avkjøling uten ytterligere inngrep. Infeksjon kan forekomme, men er svært sjelden. Det samme gjelder hevelse/blemmedannelse innvendig i øyelokket. Denne kan kreve behandling med øyedråper og en sjelden gang et lite inngrep til. Noen mennesker får styggere arr enn vanlig. Dette er imidlertid uhyre sjeldent i øyelokkene, som har tynnest hud i hele kroppen, og arrene blir lite synlige etter noe lengre tid.

PRIS ØYELOKK:
bottom of page