top of page

OM PLASTIKKIRURGI

Plastikkirurgi er en type kirurgi som ofte innebærer store sårflater. Det samme gjelder estetisk plastikkirurgi. Det spesielle med estetisk kirurgi er målsetningen. Den er å forbedre livskvaliteten, ved å forbedre ens ytre. For å unngå komplikasjoner, er det meget viktig å eliminere ulike risikofaktorer som kan forsinke tilheling og til slutt gi et uheldig resultat. Det gjelder for eksempel dårlig regulert sukkersyke, blodsykdommer med økt blødningsrisiko, ulike hudsykdommer, dårlig ernæringstilstand med etterfølgende lavt proteinnivå og lave blodprosentverdier, røyking, samt en rekke andre tilstander. Det er derfor meget viktig å informere kirurgen om sin aktuelle helsetilstand, kroniske, samt tidligere sykdommer og operasjoner samt bruk av medikamenter.​​​​​​​​​​Forberedelser hjemme​​​​​​​​​​:


Pasienten må ikke ha andre akutte sykdommer før operasjonen. Diverse kroniske sykdommer er det nødvendig å opplyse kirurgen om, da disse kan medføre økt operasjonsrisiko.

All kirurgi ved vår klinikk utføres på dagbasis, som betyr at man reiser hjem 1-2 timer etter operasjonen. Man må ha hjelp til hjemreisen og ha en person tilgjengelig døgnet rundt de første dagene. Røyking bør opphøre 4 uker før operasjonen, og man bør avstå fra røyking minst 2 uker etter operasjonen.

 

I tilfelle at man skal opereres i narkose (intravenøs sedasjon), må man være fastende i minst 4 timer før operasjonen. Når man skal opereres tidlig, f.eks. fra kl. 08, skal man være fastende etter midnatt. Det er imidlertid tilrådelig å spise en lett frokost ved en senere oppstart (frokost før kl. 08:00 i tilfelle operasjon fra kl. 12), slik at blodsukkerverdien ikke blir for lav.

Potensielle komplikasjoner:

Det er vanlig at kroppen reagerer på kirurgiske inngrep. Dette gjelder særlig plastisk kirurgi, der formålet med inngrepene er en endring av kroppens form og utseende. Derfor kan det i etterkant av inngrep oppstå komplikasjoner. Vi har forsøkt å beskrive de vanligste under.​Tidlige:  • Blodansamling (hematom) er lett å få da plastikkirurgi innebærer store sårflater som nevnt ovenfor. Det er derfor meget viktig med visse forberedelser (se over), ikke drikke alkohol 2-3 dager før operasjonen, samt unngå aktivitet i minst 1 uke etter operasjonen. Pasienten må bruke kompresjonstøy når det er avtalt. Enkelte ganger pleier man å legge inn dren (rørslanger) i såret for å suge ut blod og vevsvæske fra såret. Disse fjernes vanligvis etter 1-3 dager, avhengig av mengden væske som kommer ut.  • Infeksjoner forekommer meget sjeldent ved vår klinikk og kan oppstå først etter 2-3 dager. Infeksjonene forebygges med inngående kirurgisk teknikk samt bruk av medikamenter. Det er vanlig å bestille en ukeskur på apoteket på operasjonsdagen sammen med smertestillende medikamenter. I tilfelle at man etter 2-3 dager får økende smerter, hevelse, rødme og feber, skal man ta kontakt med kirurgen eller egen lege/legevakt i tilfelle at kirurgen er utilgjengelig.  • Vevsundergang (nekrose) kan man få i tilfelle at sårkantene blir utsatt for for mye drag og ikke får tilstrekkelig sirkulasjon. Dette kan også skje i forbindelse med blodansamling og/eller infeksjon. Dette er en uheldig komplikasjon som kan føre til forsinket tilheling og stygge arr med behov for arrkorreksjon på et senere tidspunkt.Sene:  • Arrdannelse: Godt planlagte og teknisk riktig utførte inngrep skal resultere i fine og tynne arr. Forsinket tilheling kan oppstå på grunn av tidlige komplikasjoner, dårlig plassering av snittet eller andre årsaker, og kan resultere brede og lite pene arr. Røykere er spesielt utsatt. Disse kan ofte korrigeres på et senere tidspunkt, men tidligst 3-4 måneder etter første operasjon. Ferske arr kan eventuelt håndteres lokalt med kortisonsprøyter, kompresjon og silikonbaserte bandasjer.

  • Utilfredsstillende form: Målsetningen med behandlingen er alltid at pasienten blir fornøyd. Det er meget viktig å formidle sine egne realistiske ønsker til kirurgen slik at man på forhånd blir enige om forventet resultat. Det er imidlertid i ca. 5% av tilfellene vanlig med såkalte ”touch up” eller supplerende prosedyrer. Dette kan dreie seg om arrkorreksjon, supplerende fettsuging, eller lignende - avhengig av type inngrep.

bottom of page