top of page

MEDARBEIDERE

Dr. Anadi Begic

spesialist i plastikkirurgi

Dr. Begic har over 30 års erfaring innen plastikkirurgi. Han er cand. med. fra Universitetet i Tuzla, Bosnia og Hercegovina. Begynte med kirurgi i 1985 og plastikkirurgi i 1988. Spesialist i plastikkirurgi siden 1992. Norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning fra 1997. Studieopphold i USA, Belgia, Tyskland, med flere. Han opptrer regelmessig som foredragsholder på nasjonale og internasjonale faglige møter.

Klinikksjef ved Universitetssykehuset i Sarajevo i krigsårene 1993-94. Assistentlege og konstituert overlege ved Universitetssykehuset i Tromsø 1994-96. Ansatt ved Sykehuset Telemark HF fra 1996, hvor han har vært med på oppbyggingen av avdelingen for plastikkirurgi.Dr. Begic har stor erfaring innen brystoperasjoner, ansiktsløft og bukplastikk blant annet. I det offentlige har han lang erfaring innenfor rekonstruktiv og estetisk brystkirurgi, ansiktskirurgi, sårbehandling, mikrokirurgi og håndkirurgi.

 

Bosatt i Porsgrunn.

Medlem i følgende foreninger:

Dr. Tatjana Radovic

spesialist i plastikkirurgi

Dr. Radovic er utdannet cand.med. ved Universitetet i Beograd. Hun har vært spesialist i plastikkirurgi siden 2007, med norsk autorisasjon fra 2013 og spesialistgodkjenning fra 2015. Ansatt som overlege ved Sykehuset Telemark siden 2020. Dr. Radovic har god erfaring innen brystkirurgi/rekonstruksjon, ansiktskirurgi og generell kirurgi. Hun er godt faglig oppdatert og opptrer regelmessig på nasjonale og internasjonale faglige møter. Dr. Radovic har også mange års erfaring med sprøytebehandling som f.eks. filler og muskelavslappende injeksjoner.

Bosatt i Skien og Oslo. 

Dr. Sturla Rising

spesialist i anestesiologi

Sturla Rising har erfaring som anestesilege siden 1977. Spesialist i anestesi og intensivmedisin fra 1983.  Han har arbeidet med anestesi på ulike sykehus i Norge som Sykehuset Telemark HF, Ullevål og Rikshospitalet nå OUS, og Sykehuset i Vestfold HF.

Videre har han også arbeidet for Norsk Luftambulanse. Gjennom sitt virke har han arbeidet med alle sider av anestesivirksomheten fra akuttmedisin, gjennom anestesivirksomhet, intensivmedisin og smertebehandling. Han har hatt stillinger som overlege, klinikksjef, sjeflege og medisinsk fagsjef. Gjennom 25 år drevet en deltids spesialistpraksis innen smertebehandling. I tillegg til legevirksomheten har han også tatt en mastergrad i helseinformatikk (Master Health informatics).

Ulrikke Tveiten

helsesekretær

Ulrikke har lang erfaring innen helse- og omsorgsfaget hvor hun har jobbet som pleiemedarbeider i om lag 9 år. Hun har også jobbet som frilansfotograf. Ulrikke er oppvokst i Skien, men er bosatt på en liten gård i Opdalen i Siljan.

Inger Helene Bjørkholt

kosmetisk sykepleier

Inger Helene ble utdannet sykepleier i 2016.

Hun har erfaring fra hjemmesykepleien i Oslo og i Porsgrunn, og har i tillegg jobbet på infeksjonsavdelingen ved Sykehuset Telemark.
Hun er også utdannet kosmetisk dermatologisk sykepleier fra Senzie Akademiet ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Gunhild Grønli

operasjonssykepleier

Joran Skarbøvik

operasjonssykepleier

Operasjonssykepleier med over 40 års erfaring. Hun har jobbet med Dr. Begic i flere tiår, både som leder og operasjonssykepleier. Joran har arbeidet ved Sykehuset Telemark, som en del av teamet for organtransplantasjon på Rikshospitalet, Ullevål sykehus, og hun har også mange ulike kirurgiske erfaringer innen internasjonalt arbeid.

Karina Andreassen

operasjonssykepleier

Liv Stokka

operasjonssykepleier

Utdannet sykepleier i 1973.

Erfaring fra medisinsk og kirurgisk avdeling. Spesialsykepleier i operasjon, med allsidig erfaring fra operasjonsavdelingen ved Sykehuset Telemark HF.

Odd Kåre Skaug

anestesisykepleier

Please reload

Våre plastikkirurger er medlemmer av

Norsk plastikkirurgisk forening og

Den norske legeforening.

bottom of page