top of page

Informasjon vedrørende koronaviruset

18. januar 2022

Information in English is available below.

Krav til pasienter

Vi stiller krav til at våre operasjonspasienter er fullvaksinerte med minst 2 doser eller har gjennomgått Covid-19 de siste 3 månedene. Dette kravet stilles av hensyn til andre pasienter og ansatte. Pasienten har selv ansvar for å godtgjøre at minst ett av kravene er oppfylt.

 

Our operation patients will be asked to present a valid Covid certificate as proof of vaccination with minimum 2 shots prior to their operation. Alternatively the patient must present a proof that the patient has been infected with Covid-19 no later than 3 months prior to the operation.

27. april 2020

 

Information in English is available below.

VIKTIG INFORMASJON, FØR DU GÅR INN PÅ KLINIKKEN

TILTAK FOR Å FOREBYGGE SMITTE

 • Henvendelser som ikke krever fysisk oppmøte på klinikk skal tas via telefon.

   

 • Oppmøte på klinikk er kun etter avtale.

   

 • Ved avtale bes pasient om å møte alene uten pårørende.

   

 • Hold god håndhygiene inne på klinikken.

   

 • Hold minst 2 meters avstand til andre pasienter eller ansatte.

Svarer du JA på et av følgende spørsmål, skal du ikke gå inn på klinikken:

 

1) Føler du deg syk?

2) Har du feber?

3) Har du hoste?

4) Har du testet for koronaviruset?

5) Om du har testet: ble viruset påvist?

6) Er du i karantene?

7) Er noen av de du bor sammen med i isolasjon eller karantene?

8) Har du i løpet av de siste 14 dagene vært på reise utenfor Norge?

9) Har du de siste 14 dagene hatt symptomer på forkjølelse/influensa?

10) Har du de siste 14 dagene hatt unormale magesmerter og/eller avføringsproblemer?

11) Har du de siste 14 dagene hatt bortfall av evnen til å smake normalt?

12) Har du registrert deg på smitteappen / og fått varslinger fra denne?

Operasjonspasienter blir oppringt dagen før operasjonen for gjennomgang av spørsmålene.

Se Folehelseinstituttets hjemmesider for mer informasjon om koronaviruset:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ *

 

MEASURES TO PREVENT SPREADING THE CORONAVIRUS AT THE CLINIC:

 • Requests that do not require physical attendance should be solved via telephone or video link.

 • Appointments at the clinic must be booked beforehand.

 • Come to your appointment at the clinic alone and without friends, relatives or children.

 • Sanitize frequently while at the clinic.

 • Keep a distance of at least 2 meters to other patients or staff.

 

If you answer YES to at least one of these questions, you should NOT enter the clinic:

 1. Do you feel ill?

 2. Do you have any fever?

 3. Are you coughing?

 4. Have you been tested?

 5. If you have been tested, was your test positive?

 6. Are you quarantined?

 7. Are any of your household members quarantined?

 8. Have you in the past 14 days traveled abroad?

 9. Have you in the past 14 days had any flu symptoms?

 10. Have you in the past 14 days had any unusual stomach aches and/or gastrointestinal issues?

 11. Have you in the past 14 days had issues tasting?

 12. Have you registered in the Smittestopp (Infection Stop) app and/or received warnings in the app?

For more information regarding the corona virus, we refer all our visitors to the official information from the Norwegian Institute of Public Health:

 

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/ *

 

Norwegian Institute of Public Health telephone: (0047) 815 55 015

20. april 2020

Information in English is available below.

Porsgrunn Plastikkirurgi åpner for online-konsultasjoner fra og med mandag 20.04. som et første skritt mot en gradvis gjenåpning av klinikken. 

 

Pasientkonsultasjoner i klinikkens lokaler vil forhåpentligvis starte fra og med mandag 27. april, og følge  bransjespesifikke smitteverntiltak i tråd med myndighetenes anbefalinger og regler. Pasienter som har fått utsatt behandling i mars/april vil bli prioritert først.

Inntil videre er det ikke mulig med drop-in.

En oppdatering om hvilke type tiltak som tvil tre i kraft vil bli varslet på forhånd.

Har du mistanke om luftveisinfeksjon, symptomer som hoste, kortpustethet eller feber i løpet av de

siste 14 dagene eller mistenker coronasmitte , må du ta kontakt på telefon istedenfor å møte opp på

klinikken. Du må være hjemme i 14 dager etter coronasmitte, og om du har vært i nær kontakt med en

som har vært syk eller om du har vært i utlandet.

For å begrense smittespredningen ønsker vi at alle pasienter som har time kommer alene og uten barn.

For mer informasjon om status for koronasmitten og hvordan alle kan bidra til å begrense spredningen, viser vi til Folehelseinstituttets hjemmesider:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ *

 

Porsgrunn Plastikkirurgi will offer online consultations with our staff starting on Monday April 20th. Judging by the current situation, a gradual re-opening is planned for Monday April 27th. Patients whose appointments have been postponed due to the corona pandemic will have priority.

Drop-ins are currently on hold.

Updates on new precautionary measures will be duly informed.

If you have contracted the corona virus or have a suspicion about it, or if you have been in contact with someone whom you suspect is or has been infected or if you have been abroad recently, we kindly ask you to stay at home. If you have a fever, cough and difficulty breathing, seek medical care and call us in advance. Stay home if you feel unwell.

To limit a potential spread of the virus, we kindly ask all patients to come alone and without children.

For more information regarding the corona virus, we refer all our visitors to the official information from the Norwegian Institute of Public Health:

 

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/ *

 

Norwegian Institute of Public Health telephone: (0047) 815 55 015

25. mars 2020

Information in English is available below.

Porsgrunn Plastikkirurgi holder stengt til og med 13. april.

I tråd med regjeringens og helsemyndighetenes retningslinjer, vil Porsgrunn Plastikkirurgi være stengt for pasienter til og med 13. april. I mellomtiden kan vi kontaktes på e-post eller telefon i våre vanlige åpningstider. 

Porsgrunn Plastikkirurgi er i løpende kontakt med pasienter som er berørt av dette.

For mer informasjon om status for koronasmitten og hvordan alle kan bidra til å begrense spredningen, viser vi til Folehelseinstituttets hjemmesider:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

Porsgrunn Plastikkirurgi will be closed until April 13th, according to government and health authorities recommendations, in order to reduce the spread of the current corona virus pandemic.

Phone calls and emails will be answered during our regular opening hours.

For more information regarding the corona virus, we refer all our visitors to the official information from the Norwegian Institute of Public Health:

 

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/ *

 

Norwegian Institute of Public Health telephone: (0047) 815 55 015

16. mars 2020

 

Information in English is available below.

Porsgrunn Plastikkirurgi holder stengt til og med 26. mars kl 24.00.

Sikkerhetstiltakene som ble satt i gang av klinikken i forrige uke videreføres i en ny fase, som gjør at vi vil holde stengt til og med torsdag 26. mars. I mellomtiden kan du kontakte oss på e-post. 

Porsgrunn Plastikkirurgi er i løpende kontakt med pasienter som er berørt av dette.

Det er viktig at alle bidrar i den nasjonale dugnaden og gjør sitt for å bidra til å begrense spredningen av smitten.

 

For mer informasjon om status for koronasmitten og hvordan alle kan bidra til å begrense spredningen, viser vi til Folehelseinstituttets hjemmesider:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

Porsgrunn Plastikkirurgi will be closed until Thursday March 26th, due to recent regulations from the Norwegian authorities caused by the spread of the corona virus in Norway.

For more information regarding the corona virus, we refer all our visitors to the official information from the Norwegian Institute of Public Health:

 

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/ *

 

Norwegian Institute of Public Health telephone: (0047) 815 55 015

13. mars 2020

Information in English is available below.

Som et ledd i våre tiltak for å begrense koronasmitten, ber vi alle som har oppholdt seg i eller reist utenfor Norden de siste 14 dagene, eller de som har vært i kontakt med personer med påvist koronavirus eller som har mistanke om egen eller andres koronasmitte, om å ta kontakt med klinikken før avtale.

Grunnet den nye situasjonen må personer som er i følge med pasientene vente utenfor klinikken. Dette gjelder både timeavtaler og behandlinger/operasjoner. Adgang til klinikken for andre enn pasientene må avklares på forhånd med klinikken. 

For mer informasjon om koronaviruset og forhåndsregler som må tas, viser vi til oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttethttps://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ *

Folkehelseinstituttet tlf: 815 55 015

NB! Porsgrunn Plastikkirurgi svarer ikke på generelle henvendelser vedrørende koronaviruset. Vennligst kontakt din fastlege eller din nærmeste legevakt for mer informasjon.

Vi takker for din forståelse.

As a measure of precaution, we kindly ask everyone who have traveled outside of the Nordic countries in the past 14 days, or who have been in contact with persons infected or who are under suspicion of being infected, to contact our clinic in advance before making your appointment.

Due to the recent development we kindly ask everyone in company with the patients not to enter the clinic without prior arrangement.

For more information regarding the corona virus, we refer all our visitors to the official information from the Norwegian Institute of Public Healthhttps://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/ *

Norwegian Institute of Public Health telephone: (0047) 815 55 015

N.B. Porsgrunn Plastikkirurgi does not respond to general requests regarding the corona virus. Kindly contact your doctor (RPG) or your local emergency room.

We appreciate your attention on this matter.

*ekstern lenke, side åpnes i nytt vindu / external link, website will open in a new window

bottom of page