Kontaktskjema
  • Porsgrunn Plastikkirurgi på Facebook
  • Porsgrunn Plastikkirurgi på Insta
  • Porsgrunn Plastikkirurgi på YouTube

© 2013 - 2020 Porsgrunn Plastikkirurgi.

Informasjon vedrørende koronaviruset

25. mars 2020

Information in English available below.

Porsgrunn Plastikkirurgi holder stengt til og med 13. april.

I tråd med regjeringens og helsemyndighetenes retningslinjer, vil Porsgrunn Plastikkirurgi være stengt for pasienter til og med 13. april. I mellomtiden kan vi kontaktes på e-post eller telefon i våre vanlige åpningstider. 

Porsgrunn Plastikkirurgi er i løpende kontakt med pasienter som er berørt av dette.

For mer informasjon om status for koronasmitten og hvordan alle kan bidra til å begrense spredningen, viser vi til Folehelseinstituttets hjemmesider:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

Porsgrunn Plastikkirurgi will be closed until April 13th, according to government and health authorities recommendations, in order to reduce the spread of the current corona virus pandemic.

Phone calls and emails will be answered during our regular opening hours.

For more information regarding the corona virus, we refer all our visitors to the official information from the Norwegian Institute of Public Health:

 

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/ *

 

Norwegian Institute of Public Health telephone: (0047) 815 55 015

16. mars 2020

 

Information in English available below.

Porsgrunn Plastikkirurgi holder stengt til og med 26. mars kl 24.00.

Sikkerhetstiltakene som ble satt i gang av klinikken i forrige uke videreføres i en ny fase, som gjør at vi vil holde stengt til og med torsdag 26. mars. I mellomtiden kan du kontakte oss på e-post. 

Porsgrunn Plastikkirurgi er i løpende kontakt med pasienter som er berørt av dette.

Det er viktig at alle bidrar i den nasjonale dugnaden og gjør sitt for å bidra til å begrense spredningen av smitten.

 

For mer informasjon om status for koronasmitten og hvordan alle kan bidra til å begrense spredningen, viser vi til Folehelseinstituttets hjemmesider:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

Porsgrunn Plastikkirurgi will be closed until Thursday March 26th, due to recent regulations from the Norwegian authorities caused by the spread of the corona virus in Norway.

For more information regarding the corona virus, we refer all our visitors to the official information from the Norwegian Institute of Public Health:

 

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/ *

 

Norwegian Institute of Public Health telephone: (0047) 815 55 015

13. mars 2020

Information in English available below.

Som et ledd i våre tiltak for å begrense koronasmitten, ber vi alle som har oppholdt seg i eller reist utenfor Norden de siste 14 dagene, eller de som har vært i kontakt med personer med påvist koronavirus eller som har mistanke om egen eller andres koronasmitte, om å ta kontakt med klinikken før avtale.

Grunnet den nye situasjonen må personer som er i følge med pasientene vente utenfor klinikken. Dette gjelder både timeavtaler og behandlinger/operasjoner. Adgang til klinikken for andre enn pasientene må avklares på forhånd med klinikken. 

For mer informasjon om koronaviruset og forhåndsregler som må tas, viser vi til oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttethttps://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ *

Folkehelseinstituttet tlf: 815 55 015

NB! Porsgrunn Plastikkirurgi svarer ikke på generelle henvendelser vedrørende koronaviruset. Vennligst kontakt din fastlege eller din nærmeste legevakt for mer informasjon.

Vi takker for din forståelse.

As a measure of precaution, we kindly ask everyone who have traveled outside of the Nordic countries in the past 14 days, or who have been in contact with persons infected or who are under suspicion of being infected, to contact our clinic in advance before making your appointment.

Due to the recent development we kindly ask everyone in company with the patients not to enter the clinic without prior arrangement.

For more information regarding the corona virus, we refer all our visitors to the official information from the Norwegian Institute of Public Healthhttps://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/ *

Norwegian Institute of Public Health telephone: (0047) 815 55 015

N.B. Porsgrunn Plastikkirurgi does not respond to general requests regarding the corona virus. Kindly contact your doctor (RPG) or your local emergency room.

We appreciate your attention on this matter.

*ekstern lenke, side åpnes i nytt vindu / external link, website will open in a new window