top of page

Fettransplantasjon til ansiktet

Fettransplantasjon til ansiktet, også kjent som ansiktsfettinjeksjon eller lipofilling, er en kosmetisk prosedyre der fett hentes fra en del av kroppen med overskudd, for eksempel magen eller lårene. Dette fettet blir deretter behandlet og injisert i ulike områder i ansiktet. Målet er å gi ansiktet et yngre, fyldigere og mer jevnt utseende.


Denne prosedyren kan være spesielt nyttig for de som ønsker et mer varig resultat for å forstørre små lepper, fylle rynker, søkk og furer i ansikt og hals, samt behandle arr etter akne eller skader/operasjoner. Fettransplantasjon kan også brukes som en tilleggsprosedyre ved for eksempel ansiktsløft, spesielt i områder der ansiktsløft alene ikke gir tilfredsstillende resultater, som nasolabiale furer, søkk under øyne og dype sinnarynker.

Prosessen innebærer vanligvis følgende trinn:

  1. Fettuttak: Fettet tas ut fra donorstedet ved hjelp av en spesiell sugekanyle gjennom en liten incisjon. Dette skjer vanligvis under lokalbedøvelse.

  2. Rensing av fettet: Fettet blir deretter behandlet og forberedt for transplantasjon. Dette innebærer å fjerne urenheter og overflødig væske fra fettcellene.

  3. Injeksjon: Det rensede fettet blir deretter injisert i forskjellige lag og områder av ansiktet. Dette kan omfatte kinnene, leppene, nasolabialfoldene (linjene fra nesen til munnviken), og andre områder som trenger økt volum.


Tradisjonelt har man brukt ulike stoffer til korreksjon av rynker og ujevnheter, deriblant moderne fillere. Disse har mange fordeler, men effekten varer vanligvis bare 6-9 måneder. Eget fettvev kan være en ideell løsning da det oppfyller kravene til tilgjengelighet, kostnadseffektivitet, langvarighet og lav risiko for avstøting. Presis teknikk og kirurgisk kompetanse er imidlertid avgjørende for å oppnå optimale resultater med fettransplantasjon.

Forberedelser hjemme: Pasienten kan ikke ha andre akutte sykdommer før operasjonen. Diverse kroniske sykdommer er det nødvendig å opplyse kirurgen om da disse kan medføre en økt operasjonsrisiko. Spør din lege om bruk av medisiner før operasjonen dersom du er usikker. All kirurgi utføres ved vår klinikk på dagbasis, som betyr at man reiser hjem 1-2 timer etter operasjonen. Man må ha hjelp til hjemreise og ha en person tilgjengelig det første døgnet. Røyking må opphøre 8 uker før operasjonen, og man bør avstå fra røyking minst 8 uker etter operasjonen. Inntak av alkohol bør en unngå dagen før operasjon. I tilfelle at man skal opereres med intravenøs tilførsel av medikamenter (intravenøs sedasjon) må man være fastende i minst 4 timer før operasjonen. Når man skal opereres tidlig, f.eks. fra kl. 08, skal man være fastende etter midnatt. Det er imidlertid tilrådelig å spise en lett frokost dersom operasjonen starter senere (frokost før kl. 08.00 i tilfelle operasjon fra kl. 12), slik at blodsukkerverdien ikke blir for lav. Pasienten må møte opp på operasjonsdagen uten sminke og neglelakk. Operasjonen: Fettet tas fra egen kropp gjennom små (2 millimeter lange) stikksår ved hjelp av spesielle kanyler. Dette skjer under lokal bedøvelse og beroligende medisiner, og behandles på en spesiell måte før det injiseres med såkalt mikrokanyle. Det forutsettes at pasienten har områder der man kan hente fett fra for å flytte det til ønsket område. Mengden av fett er avhengig av volumet i det området man ønsker å korrigere, og det handler stort sett om relativt små mengder fett som man trenger til korreksjon av ansiktet. En del av fettransplantatet kan forsvinne i løpet av 3-4 måneder etter inngrepet. Dette er vanlig i forbindelse med fettransplantasjon til kropp, mens i ansiktet pleier fettvevet å overleve mye bedre på grunn av god blodsirkulasjon. Etter operasjonen: Pasienten skal ligge og hvile i ca. 1 time etter avsluttet inngrep. Det er lurt å ligge på ryggen med hodet høyt, og unngå fremoverbøyninger og tunge løft. Alle får hevelse i og rundt inngrepsstedet. Hevelsen er mest merkbar dagen etter operasjonen. Dette bedrer seg raskt i løpet av 3-4 dager og forsvinner gradvis i løpet av 3-6 uker. Noen får blåmerker; disse forsvinner i løpet av 10-14 dager. Komplikasjoner: Etterblødning forekommer i svært sjeldne tilfeller, og retter seg vanligvis etter litt lengre avkjøling uten ytterligere inngrep. Infeksjon kan forekomme, men er svært uvanlig. Sammendrag: Indikasjon for operasjon: Rynker, dype furer, for tynne lepper, ujevnheter eller søkk i ansiktet og halsområdet, brystet eller andre deler av kroppen. Forberedelse: Snakk med legen din på konsultasjonen og informer om medisiner som du bruker. Bedøvelse: Lokal bedøvelse alene eller med intravenøs sedasjon. Inngrep: Uttak av fettvev fra nedre del av kropp eller lår, innsprøyting av fettvev gjennom tynne kanyler i enkelte deler av ansiktet. Varighet: Fra 45 min til 2 timer, avhengig av antall fettsprøyter. Bivirkninger/mulige komplikasjoner: Blåmerker og hevelse er vanlig. Infeksjon forekommer sjeldent. Postoperativt/kontroll: 1-2 uker og 3-4 måneder etter behandlingen. Restitusjon: 1-2 uker med blåmerker, presentabel etter 7-8 dager. Tilbake på jobb etter 3 dager/ 2 uker (avhengig av type arbeid). Resultat: Tidlig resultat er godt synlig etter 1-2 uker, sluttresultat etter 3-4 måneder. Flere års resultat.

bottom of page