top of page

Utskiftning og bytte av implantater

Utskifting av brystimplantater kan være en enkel, men også en krevende prosedyre.

 

En utskiftning må vurderes ut fra flere faktorer: 

  • Hvor lenge implantatene har ligget i kroppen (hvor gamle implantatene er

  • Opprinnelig plassering av implantatene

  • Hvor mye brystets form har endret seg etter at implantatene ble lagt inn

  • Kvaliteten på huden

  • Volumet på brystvevet

Våre kirurger har god kompetanse på dette området og vil ved undersøkelsen komme til å foreslå den teknikken som er best egnet for deg;

Forberedelser hjemme: Pasienten kan ikke ha andre akutte sykdommer før operasjonen. Diverse kroniske sykdommer er det nødvendig å opplyse om da disse kan medføre økt operasjonsrisiko. Spør din kirurg om bruk av medisiner før operasjonen dersom du er usikker. Pasienten kan ikke ha andre akutte sykdommer før operasjonen. Diverse kroniske sykdommer er det nødvendig å opplyse om da disse kan medføre økt operasjonsrisiko. Opplys din lege om bruk av medisiner før operasjonen og spør dersom du er usikker. Røyking må opphøre 4 uker før operasjonen, og en bør avstå fra røyking minst 2 uker etter operasjonen. Man skal ikke spise eller drikke minst 6 timer før operasjonen. Når man skal opereres tidlig, f.eks. fra kl. 08, skal man være fastende etter midnatt. Det er imidlertid tilrådelig å spise en lett frokost ved en senere oppstart (frokost før kl. 08:00 i tilfelle operasjon fra kl. 12), slik at blodsukkerverdien ikke blir for lav. På operasjonsdagen er det gunstig å dusje på vanlig måte. Pasienten skal på operasjonsdagen ha med seg en passende støtte-BH som kan kjøpes på sykehusapoteket eller et annet sted. Uten BH kan man ikke igangsette operasjonen. Pasienten skal møte opp på operasjonsdagen uten sminke og neglelakk. All kirurgi utføres ved vår klinikk på dagbasis, som betyr at pasienten reiser 1-2 timer etter operasjon. Pasienten må ha hjelp til hjemreisen og ha en person tilgjengelig døgnet rundt de første par dagene. Pasienten skal ta første dose av antibiotika kvelden før operasjonsdagen og medikamenter (smertestillende og antibiotika) skal deretter brukes i henhold til anvisning på resepten i etterkant av operasjonen. Bandasjen består av 2 lag: Micropore er en brun, 1 cm bred tape som settes rett på såret. Denne tåler dusjing og skal bli liggende frem til kontroll. Den øverste hvite bandasjen er laget av sterile kompresser og flere stykker (5) elastisk Mefix plaster. Denne skal fjernes etter 4-5 dager og da kan man dusje hele kroppen. Etter dusjing tar man på BH-en igjen. Operasjonen: Standardiserte fotografier tas som før- og etterbilder 3-4 måneder etter operasjonen. Metoden for operasjon blir avtalt i samråd med din kirurg og kan variere mellom: •Enkelt uttak av implantat gjennom det gamle arret, spalting av kapselen og innlegging av nye implantater •Uttak av implantat gjennom det gamle arret, fjerning av hele eller deler av kapselen og innlegging av nye implantater •Uttak av implantatet, oppstramming av brystet ( se egen informasjon) og innlegging av nye implantater •Uttak av implantat og erstatning av volum med eget fettvev (se informasjon om brystforstørrelse med fett) med eller uten brystoppstramming Vår klinikk er en videreutvikling av Dr. Apellands plastikkirurgi. Med det har vi tilgang til et sjeldent omfattende arkiv som inneholder et over 35 år gammelt pasientmateriale. Dette gir oss et verdifullt innsyn i ulike typer implantater gjennom flere generasjoner og et verdifullt erfaringsgrunnlag på dette området. Vi har et godt utvalg av ulike runde, dråpeformede og anatomiske implantater (med optimal fylling). I en rekke år har vi brukt implantater med høy kvalitet fra Mentor (http://medistim.no/produkt/brystimplantater), en globalt markedsledende produsent av brystimplantater, og implantater fra Motiva (https://motivaimplants.com/products) som er laget med ny teknologi med tanke på å oppnå riktig fylning og gi brystet naturlig mykhet (les mer om runde, anatomiske og dråpeformede implantater på vår side). Etter operasjonen: Ved sjeldne anledninger legges det inn et dren (tynt slangerør som skal suge ut blod fra såret). Dette fjernes vanligvis etter 1-3 dager, avhengig av mengden blod som kommer ut. Etter operasjonen, som utføres dagkirurgisk og tar ca. 1.5 - 3 timer, blir pasienten liggende i ca. 1 time før hjemreisen. Bandasjen består av 2 lag: Micropore er en brun, 1 cm bred tape som settes rett på såret. Denne tåler dusjing og skal bli liggende frem til kontroll. Den øverste hvite bandasjen er laget av sterile kompresser og 5 stykker elastisk Mefix-plaster. Denne skal fjernes etter 4 dager. Først da kan pasienten dusje hele kroppen. Etter dusjing tas BH-en på igjen. All kirurgi utføres ved vår klinikk på dagbasis, som betyr at man reiser 1-2 timer etter operasjonen. Pasienten må ha hjelp til hjemreisen og ha en person tilgjengelig døgnet rundt de første par dagene. Ved mer omfattende inngrep, f.ex. brystoppstramming eller fettransplantasjon, må røyking opphøre senest 4 uker før operasjonen, og pasienten bør avstå fra røyking minst 2 uker etter brystoppstramming eller 2 måneder etter fettransplantasjon. I tilfelle transplantasjon av eget fett til brystet skal pasienten bruke kompresjonstøy for nedre del av kroppen og lårene i passende størrelse i 4-6 uker etter operasjonen. Den første uken etter operasjonen skal pasienten holde seg i ro og ikke løfte armene over skulderhøyde. Det er vanlig å foreta kontroll 10-14 dager etter operasjonen for å sjekke hellingen på såret og formen. I denne perioden skal pasienten bruke BH kontinuerlig. Kirurgen syr såret med en type tråd som løser seg opp i kroppen, derfor blir det ingen sting å fjerne etter operasjonen. Dette er et smertefritt alternativ som er til gunst for pasienten. Potensielle Komplikasjoner: Stramhet og blåmerker er vanlige rett etter operasjonen og pleier å gi seg etter et par uker. Av og til kjenner man ”krepitasjoner” av luftbobler under huden. De forsvinner av seg selv i løpet av en til to uker. Blødningen rundt implantatet kan forekomme sjeldne ganger og krever kirurgisk tilsyn (økende spenning og volum i det ene brystet). Infeksjon forekommer meget sjeldent. Det er nylig funnet en mulig sammenheng mellom brystimplantater og en meget sjelden form for en type lymfekreft eller lymfom, såkalt ALCL. Risikoen er ekstremt liten, men vi ber deg ta kontakt dersom du opplever flere måneder eller år etter operasjon hevelse i brystet eller andre reaksjoner som ikke kan relateres til forventet forløp etter operasjon.

PRIS UTSKIFTNING AV IMPLANTATER*:

*Prisen vil avhenge av valget av metode og valget av implantater som settes inn.

bottom of page