top of page

ARMPLASTIKK

Armplastikk innebærer en reduksjon av løs hud på innsiden av overarmene. Løs hud på armene forekommer ofte etter større vekttap eller store fettsuginger.

 

Operasjonen:

Kirurgen markerer på innsiden og langs overarmene den huden som skal fjernes. I noen tilfeller forlenger man et snitt over armhulen og nedover flanken mot brystet. Operasjonen kan utføres i lokalbedøvelse og dyp søvn. Hud og underhud fjernes. Man syr såret sammen i to lag med sting som forsvinner av seg selv. Deretter legges det på en komprimerende bandasje eller ferdigsydd kompresjonstøy for å hindre blødning og hevelse

 

Forberedelser hjemme:

Du må ikke ha akutte sykdommer før du opereres. Diverse kroniske sykdommer er det nødvendig å opplyse din kirurg om da disse kan medføre en økt operasjonsrisiko. Informer din lege om bruk av medisiner før operasjonen og spør dersom du er usikker.

 

All kirurgi utføres ved vår klinikk på dagbasis, som betyr at man reiser hjem 1-2 timer etter operasjonen. Man må ha hjelp til hjemreisen og ha en person tilgjengelig døgnet rundt de første par dagene. Røyking bør opphøre 4 uker før operasjonen, og man bør avstå fra røyking minst 2 uker etter operasjonen.

 

I tilfelle at man skal opereres i narkose (intravenøs sedasjon), må man være fastende i minst 4 timer før operasjonen. Når man skal opereres tidlig, f.eks. fra kl. 08, skal man være fastende etter midnatt. Det er imidlertid tilrådelig å spise en lett frokost ved en senere oppstart (frokost før kl. 08.00 i tilfelle operasjon fra kl. 12), slik at blodsukkerverdien ikke blir for lav.

Potensielle komplikasjoner:

Det er vanlig at kroppen reagerer på kirurgiske inngrep. Dette gjelder særlig plastisk kirurgi, der formålet med inngrepene er en endring av kroppens form og utseende. Derfor kan det i etterkant av inngrep oppstå komplikasjoner. Vi har forsøkt å beskrive de vanligste under.

 

Tidlige:

  • Blodansamling (hematom) er lett å få da armplastikk innebærer store sårflater. Det er derfor meget viktig med visse forberedelser (se over), unngå operasjon den andre eller tredje dagen i mensen, ikke drikke alkohol 2-3 dager før operasjonen), samt unngå aktivitet minst 1 uke etter operasjonen, bruke kompresjonstøy når det er avtalt. Enkelte ganger pleier man å legge inn dren (rørslanger) i såret for å suge ut blod og vevsvæske fra såret. Disse fjernes vanligvis etter 1-3 dager, avhengig av mengden væske som kommer ut.

  • Infeksjon skjer meget sjeldent i vår klinikk og kan oppstå først etter 2-3 dager. Denne forebygges med inngående kirurgisk teknikk samt bruk av medikamenter. Det er vanlig å bestille en ukes kur på apoteket operasjonsdagen sammen med smertestillende medikamenter. I tilfelle at man etter 2-3 dager får økende smerte, hevelse, rødme og temperatur, skal man ta kontakt med kirurgen eller egen lege/legevakt i tilfelle at kirurgen er utilgjengellig.

  • Vevsundergang (nekrose) kan man få i tilfelle at sårkantene blir utsatt for mye drag og ikke får tilstrekkelig sirkulasjon. Dette kan også skje i forbindelse med blodansamling og/eller infeksjon. Dette er en uheldig komplikasjon som kan føre til forsinket tilheling og stygge arr med behov for arrkorreksjon på et senere tidspunkt.

 

Sene:

  • Arrdannelse: Et godt planlagt og teknisk riktig utført inngrep skal resultere i fine og tynne arr. Forsinket tilheling som kan oppstå på grunn av tidlige komplikasjoner, dårlig plassering av snittet, hos røykere eller andre årsaker kan resultere i stygge og brede arr. Disse kan ofte korrigeres på et senere tidspunkt, men tidligst 3-4 måneder etter første operasjon. Ferske arr kan eventuelt håndteres lokalt med kortisonsprøyter, kompresjon og silikonbaserte bandasjer.

  • Utilfredsstillende form: Målsetningen med behandlingen er alltid at pasienten blir fornøyd. Det er meget viktig å formidle sine egne realistiske ønsker til kirurgen slik at man på forhånd blir enige om et resultat. Det er imidlertid i ca 5% tilfeller vanlig med såkalte ”touch up” eller supplerende prosedyrer. Dette kan dreie seg om arrkorreksjon, supplerende fettsuging eller lignende, avhengig av type inngrep.

 

Etter operasjonen:

 

Det vil kjennes sårt ut og man bør være forsiktig med større aktiviteter de første 3 ukene. Ofte er man litt blå under huden og blir etter hvert gul før det retter seg opp igjen.

PRIS ARMPLASTIKK:
bottom of page