top of page

ØYENBRYNSLØFT

Med alderen mister huden sin elastisitet og har en tendens til å henge. Redusert elastisitet i pannen kan føre til at øyebrynene synker, og dette kan resultere i synlig overskudd av hud på øvre øyelokk. Problemet med øyebrynssenking bør alltid vurderes i sammenheng med utfordringene knyttet til øvre øyelokk, og det bør ikke løses ved å fjerne hud fra det øvre øyelokket. I stedet kan løsningen være et panneløft eller øyenbrynsplastikk (se ytterligere informasjon).

For å adressere denne problematikken kan det også være enklere løsninger, som to typer øyenbrynsløft: transpalpebralt øyenbrynsløft og øyenbrynsløft med tråd. Disse metodene tillater et begrenset løft på opptil 4-5 mm. Dette kan være en effektiv tilnærming for å gjenopprette en mer ungdommelig øyebrynshøyde og forbedre utseendet på øvre øyelokk.

 

Det er viktig å diskutere individuelle behov og forventninger grundig med en erfaren plastikkirurg for å velge den mest hensiktsmessige løsningen for å oppnå ønskede resultater. Øyenbrynsløftmetodene gir mulighet for forbedringer uten behov for omfattende hudfjerning, og de kan være passende for de som ønsker en mindre invasiv tilnærming til å forbedre øyebrynenes og øyelokkenes utseende.

Transpalpebralt øyenbrynsløft innebærer løfting av den ytre delen av øyenbrynet i forbindelse med øvre øyelokksplastikk. Huden under øyenbrynet og noen centimeter oppover denne løftes ved hjelp av snitt i øyelokket og festes med 1-2 sting i en 3-4 mm høyere posisjon. Øyenbrynsløft med tråd er en enkel mini-invasiv metode som utføres gjennom 4 små stikksår på 1 mm - 2 i den ytterste delen av øyenbryn og 2 i hårgrensen øverst i pannen. Denne operasjonen kan utføres som et selvsteding inngrep uten operasjon av øvre øyelokk. Denne metoden er enklest med har samtidig begrensede muligheter og kan løfte øyenbrynet med bare 4-5 mm. Den er relativt enkelt å utføre i lokalbedøvelse, men en lett sedasjon kan brukes i tillegg. På slutten av operasjonen lager man en pannebandasje (pannebånd) som kan fjernes hjemmet dagen etter operasjon. Forberedelser hjemme: Pasienten kan ikke ha andre akutte sykdommer før operasjonen. Diverse kroniske syk-dommer er det nødvendig å opplyse kirurgen om da disse kan medføre en økt operasjons-risiko. Spør din lege om bruk av medisiner før operasjonen dersom du er usikker. All kirurgi utføres ved vår klinikk på dagbasis, som betyr at man reiser hjem 1-2 timer etter operasjonen. Man må ha hjelp til hjemreise og ha en person tilgjengelig det første døg-net. Røyking bør opphøre 4 uker før operasjonen, og man bør avstå fra røyking minst 2 uker etter operasjonen. Inntak av alkohol bør man unngå dagen før operasjon. I tilfelle at man skal opereres med intravenøs tilførsel av medikamenter (intravenøs seda-sjon) må man være fastende i minst 4 timer før operasjonen. Når man skal opereres tidlig, f.eks. fra kl. 08, skal man være fastende etter midnatt. Det er imidlertid tilrådelig å spise en lett frokost ved en senere oppstart (frokost før kl.08.00 i tilfelle operasjon fra kl.12), slik at blodsukkerverdien ikke blir for lav. Pasienten må møte opp på operasjonsdagen uten sminke og neglelakk. Ved operasjon i lokalbedøvelse, er det ikke nødvendig å faste. Etter operasjonen: All kirurgi utføres ved vår klinikk på dagbasis, som betyr at man reiser 1 timer etter operasjon. Man må ha hjelp til hjemreise og gjerne en person tilgjengelig det første døgnet etter operasjon. Den første kvelden/natten er det viktig å sove på ryggen med hodet høyt liggende. Etter en uke fjernes det utvendige sting. Komplikasjoner: Blødning: Småblødninger er vanlig og gir blåmerker, men det er meget sjeldent man må reopereres på grunn av blødning. Infeksjon: Forekommer meget sjeldent da huden i ansiktet er godt sirkulert

PRIS ØYENBRYNSLØFT:
bottom of page